YENİ / YENİ / YENİ / YENİ

Amerika Tarım Bakanlığı'nın 2022-2023 sezonu için yayınlamış olduğu EYLÜL Ay'ı tahmini Arz-Talep raporu özeti aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Dünya Üretimi,         25.789 bin ton' a yükselmiştir.  (Ağustos Ay'ı tahminlerine göre, 312 bin ton artmıştır.),

Dünya Tüketimi,       25.828 bin ton' a düşmüştür.    (Ağustos Ay'ı tahminlerine göre, 100 bin ton eksilmiştir.),

Dünya İthalatı,            9.713 bin ton' a yükselmiştir.  (Ağustos Ay'ı tahminlerine göre, 8 bin ton artmıştır.),

Dünya İhracatı,           9.706 bin ton' da kalmıştır.     (Ağustos Ay'ı tahminlerine göre değişmemiştir.),
 

Dünya Bitiş Stokları, 18.453 bin ton' a yükselmiştir.  (Ağustos Ay'ı tahminlerine göre, 432 bin ton artmıştır.)

  

DÜNYA  (BİN TON)

ÜRETİMİ

TÜKETİMİ

İTHALAT'I

İHRACAT'I

B.STOKLARI

25.789

25.828

9.713

9.706

18.453

13.09.2022