Bugünkü İzmir Ticaret Borsası'nın temeli, 1891 yılında Nişli Hacı Ali Efendi ve onun etrafında toplanan bir avuç tüccarın çabaları sonucu atıldı.

XIX. Yüzyıl'ın ikinci yarısında, İzmir ilinin ticaret hacminin genişlemesi, bir takım sorunları beraberinde getirmişti. Nakliye, depolama gibi sorunlara çözüm üretilebilirken, ürünlerin pazara çıkma koşullarındaki sağlıksızlık ticari yaşamı olumsuz etkiliyordu. İzmir'de ticari hayatın hareketli olması nedeniyle, 1891'den önce de alıcı ve satıcıların bir araya geldiği, pazarlık yapılarak çeşitli ürünlerin alım satımının gerçekleştiği mekanların olmasına karşın, bunlar modern anlamda borsa tanımı içinde değerlendirilebilecek yerler değildi. İzmir'de hukuki statüye sahip, belirli esaslar dahilinde işleyen modern bir borsa kurma tartışmaları ancak 1890'lı yılların başlarında başladı. Bu tartışmalar sürerken, Arabyan Karabet Efendi ve Nişli Hacı Ali Efendi İzmir'de ayrı ayrı borsa kurma yolunda çalışmalara başladılar. Bugünkü İzmir Ticaret Borsası'nın temeli sayılan Nişli Hacı Efendi'nin borsası 14 Aralık 1891 Pazartesi günü açıldı.

Osmanlı Devleti'nin 1886'da yayınladığı ve borsalara ait ilk düzenleme olan Umum Borsalar Nizamnamesi'nde, borsaların kurulması işini devletin üstlendiği, her şehirde ancak bir borsa kurulabileceği açıkça belirtiliyordu. İzmir'de usule aykırı iki tane borsanın kurulması üzerine Valilik harekete geçti. Hükümet, 1892 yılı Haziran ayı içinde, söz konusu borsalar konusunda karara vardı. Nişli Hacı Ali Efendi'nin binası, borsa binası olarak tercih edildi. Böylelikle, borsa konusundaki uyuşmazlık ve iki başlılık giderilmiş oldu.

Nişli Hacı Ali Efendi'nin borsası 13 Haziran 1892 Pazartesi günü, resmi törenle yeniden açıldı. Bina bir süre sonra yetersiz kalınca, borsa bugün Turizm İl Müdürlüğü'nün bulunduğu binaya taşındı. 1891 yılından itibaren kuruluş sürecine giren, 1892 yılında hükümetçe tanınarak açılışı gerçekleştirilen İzmir Ticaret Borsası, resmi nizamnamesine ancak 1895 yılında kavuşabildi. Bina sıkıntısı bitmeyen Borsa kendi binasını yapmak için kolları sıvadı. Yangın yeri olan ve İkinci Kordon'da bulunan iki numaralı adadaki yaklaşık bin dokuz yüz küsur metrekarelik arsa Belediye'den tahsis edildi. Binanın temeli 25 Kasım 1926'da görkemli bir törenle atıldı. Yapımı, Tahsin Sermet Bey ve Hüseyin Mazlum tarafından gerçekleştirilen bina 11 Haziran 1928 tarihinde yönetim kurulunca teslim alındı. Binanın açılışı 23 Temmuz 1928 Pazartesi günü saat onda, binden fazla davetli ve halkın huzurunda gerçekleştirildi.

2018-11-19
2018-2019 MAHSULÜ ÜLKELER BAZINDA A.B.D. İHRACAT SATIŞLARI (16.11.2018)

Ekli Dosyayı Görmek İçin Tıklayın
2018-11-19
YENİ / YENİ / YENİ / YENİ
AMERİKA TARIM BAKANLIĞI'NIN 01 KASIM – 08 KASIM GÜNLERİ İÇİN AÇIKLADIĞI 2018-2019 MAHSULÜ HAFTALIK İHRACAT SATIŞ RAKAMLARI AŞAĞIDA SUNULMUŞTUR.

UPLAND PAMUK: 126.800 BL.SATIŞ, 59.200 BL. İPTAL, NET, 67.600 BL.SATIŞ YAPILMIŞTIR.

PİMA PAMUK : NET, 16.200 BL.SATIŞ YAPILMIŞTIR.

HAFTALIK TOPLAM YÜKLEME: 113.000 BL.UPLAND, 3.300 BL. PİMA PAMUK YÜKLEMESİ YAPILMIŞTIR.

TÜRKİYE HAFTALIK İTHALATI: 5.600 BL.UPLAND, 100 BL. PİMA PAMUK ALIMI YAPMIŞTIR.

TÜRKİYE'YE HAFTALIK YÜKLEME: 2.100 BL.UPLAND, 100 BL. PİMA PAMUK YÜKLEMESİ YAPILMIŞTIR.


UPLAND PAMUK SATIŞLARDA BAŞLICA ÜLKELER :
PAKİSTAN…….…33.600 BL.ALIŞ,…...2.000 BL.İPTAL,
ÇİN………………… 19.800 BL.ALIŞ,….26.800 BL.İPTAL,
VİETNAM…………19.700 BL.ALIŞ,….13.000 BL.İPTAL,
MALAYSİA……...12.300 BL.ALIŞ, ------
MEKSİKA…….......6.900 BL.ALIŞ, ------
TAYLAND……………6.500 BL.ALIŞ,…..10.100 BL.İPTAL,
TÜRKİYE…………….5.600 BL.ALIŞ, ------
YAPMIŞTIR.

PİMA PAMUK SATIŞLARDA BAŞLICA ÜLKELER :
ÇİN………………….12.000 BL.ALIŞ, -----
HİNDİSTAN.………2.900 BL.ALIŞ, -----
PAKİSTAN………….1.200 BL.ALIŞ, ------
TÜRKİYE……………….100 BL.ALIŞ, ------
YAPMIŞTIR.

2018/2019 MAHSULÜ TOPLAM SATIŞLARI:

…………..TOPLAM SATIŞ...SEVKEDİLEN..YÜKLENECEK
UPLAND:.9.306.127 BL.2.250.569 BL.7.055.558 BL.
PİMA....:....355.056 BL......75.885 BL....279.171 BL.
TOPLAM:.9.661.183 BL.2.326.454 BL.7.334.729 BL.2018-11-19
YILLAR BAZINDA DÜNYA PAMUK ARZ-TALEP TABLOSU 2018-2019-EKİM-KASIM

Ekli Dosyayı Görmek İçin Tıklayın
2018-11-19
ÜLKELER BAZINDA PAMUK ÜRETİMİ-TÜKETİMİ
KASIM-2017-2018/ 2018-2019

Ekli Dosyayı Görmek İçin Tıklayın
2018-11-19
ÜLKELER BAZINDA İHRACAT-İTHALAT-KASIM-2018-2019

Ekli Dosyayı Görmek İçin Tıklayın
2018-11-19
YILLAR İTİBARİ İLE, DÜNYA STOK-EKİLİŞ-ÜRETİM-TÜKETİM VERİLERİ (KASIM 2018)

Ekli Dosyayı Görmek İçin Tıklayın
2018-11-19
YILLAR İTİBARİ İLE, ÜLKELER BAZINDA,DÜNYA LİF PAMUK TÜKETİMİ (KASIM 2018)

Ekli Dosyayı Görmek İçin Tıklayın
2018-11-19
YILLAR İTİBARİ İLE,ÜLKELER BAZINDA DÜNYA LİF PAMUK ÜRETİMİ (KASIM 2018)

Ekli Dosyayı Görmek İçin Tıklayın
2018-11-19
Amerika Tarım Bakanlığı'nın 2018-2019 sezonu için yayınlamış olduğu Kasım Ay'ı tahmini Arz-Talep raporu özeti
aşağıda sunulmuştur.

Dünya Üretimi, 25.994 bin ton'a düşmüştür.(Ekim Ay'ı tahminlerine göre 494 bin ton eksilmiştir.),

Dünya Tüketimi, 27.625 bin ton'a düşmüştür.(Ekim Ay'ı tahminlerine göre 191 bin ton eksilmiştir.),

Dünya İthalatı, 8.951 bin ton'a düşmüştür.(Ekim Ay'ı tahminlerine göre 71 bin ton eksilmiştir.),

Dünya İhracatı, 8.955 bin ton'a düşmüştür.(Ekim Ay'ı tahminlerine göre 70 bin ton eksilmiştir.),

Dünya Bitiş Stokları, 15.808 bin ton'a düşmüştür.(Ekim Ay'ı tahminlerine göre 401 bin ton eksilmiştir.)
2018-11-19
Amerika Tarım Bakanlığı'nın 2018-2019 sezonu için yayınlamış olduğu Ekim Ay'ı tahmini Arz-Talep raporu özet bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Dünya Üretimi,26.488 bin ton'a düşmüştür.(Eylül Ay'ı tahminlerine göre 68 bin ton eksilmiştir.),

Dünya Tüketimi,27.816 bin ton'a düşmüştür.(Eylül Ay'ı tahminlerine göre 40 bin ton eksilmiştir.),

Dünya İthalatı,9.022 bin ton'a düşmüştür.(Eylül Ay'ı tahminlerine göre 77 bin ton eksilmiştir.),

Dünya İhracatı,9.025 bin ton'a düşmüştür. (Eylül Ay'ı tahminlerine göre 76 bin ton eksilmiştir.),

Dünya Bitiş Stokları,16.209 bin ton'a düşmüştür. (Eylül Ay'ı tahminlerine göre 657 bin ton eksilmiştir.).

2018-11-19
2018/19 SEZONU EGE BÖLGESİ MAHLIÇ PAMUK REKOLTESİ "188.589 TON" OLARAK AÇIKLANMIŞTIR.
BİR ÖNCEKİ SEZONA GÖRE;
EKİM ALANLARI %9,
KÜTLÜ ÜRETİMİ %1,
MAHLIÇ ÜRETİMİ %1 CİVARINDA ARTMIŞTIR.


2018-11-19
16 Kasım NewYork kapanışta,

Aralık vade....76.12 c/lb (-0.13),

Mart vade......78.29 c/lb (+0.01),

Mayıs vade.....79.55 c/lb (+0.01),


olarak gerçekleşmiştir.


2018-11-19
2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı 26 Şubat 2018 tarih 30344 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
◾ Alan bazlı olarak dekarda; Pamuğa 40 TL mazot, 4 TL gübre; Patatese 19 TL mazot, 4 TL gübre; yağlık ayçiçeği ve dane mısıra 19 TL mazot, 4 TL gübre; yem bitkilerine 10 TL mazot, 4 TL gübre desteği,
◾ İyi tarım uygulamaları olarak dekara; süs bitkileri ve tıbbi aromatik bitkilere bireysel için 100 TL, grup için 50 TL destek,
◾ Havza bazlı fark ödemesi desteği olarak dekarda; yağlık ayçiçeğine 40 Kr, kütlü pamuğa 80 Kr, dane mısıra 3 Kr, zeytinyağına 80 Kr destek,
◾ Hayvancılık desteği olarak dekarda; çok yıllık yem bitkilerine yıllık 90 TL, tek yıllık yem bitkilerine 60TL, silajlık mısıra 100 TL,

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler
/2018/02/20180226.htm&main=
http://www.resmigazete.gov.tr
/eskiler/2018/02/20180226.htm  | ANA SAYFA | HAKKIMIZDA | İZMİR PAMUK BORSASI | HABERLER | İLETİŞİM |
  Copyright 2003 All Rights Reserved | Tüm Hakları Saklıdır
Designed By GNOFT ARTWARE
07:23:26