Amerika Tarım Bakanlığı'nın 2020-2021 sezonu için yayınlamış olduğu Ekim Ay'ı tahmini Arz-Talep raporu özeti aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Dünya Üretimi,         25.315 bin ton'a düşmüştür.  (Eylül Ay'ı tahminlerine göre,  203 bin ton eksilmiştir.),

Dünya Tüketimi,       24.866 bin ton'a yükselmiştir.    (Eylül Ay'ı tahminlerine göre, 331 bin ton artmıştır.),

Dünya İthalatı,             9.195 bin ton'a yükselmiştir.   (Eylül Ay'ı tahminlerine göre104 bin ton artmıştır.),

Dünya İhracatı,            9.196 bin ton'a yükselmiştir.    (Eylül Ay'ı tahminlerine göre,  112 bin ton artmıştır.),

Dünya Bitiş Stokları,  22.020 bin ton'a düşmüştür.   (Eylül Ay'ı tahminlerine göre,  589 bin ton eksilmiştir.)

 

Saygılarımla,

12.10.2020