Amerika Tarım Bakanlığı'nın 2020-2021 sezonu için yayınlamış olduğu Aralık Ay'ı tahmini Arz-Talep raporu özeti aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Dünya Üretimi,         24.800 bin ton'a düşmüştür.  (Kasım Ay'ı tahminlerine göre,  481 bin ton eksilmiştir.),

Dünya Tüketimi,       25.175 bin ton'a yükselmiştir. (Kasım Ay'ı tahminlerine göre, 343 bin ton artmıştır.),

Dünya İthalatı,             9.398 bin ton'a yükselmiştir. (Kasım Ay'ı tahminlerine göre72 bin ton artmıştır.),

Dünya İhracatı,            9.407 bin ton'a yükselmiştir.  (Kasım Ay'ı tahminlerine göre,  72 bin ton artmıştır.),

Dünya Bitiş Stokları,  21.233 bin ton'a düşmüştür.    (Kasım Ay'ı tahminlerine göre, 852 bin ton eksilmiştir.)

 

11.12.2020