Amerika Tarım Bakanlığı'nın 2020-2021 sezonu için yayınlamış olduğu Ocak Ay'ı tahmini Arz-Talep raporu özeti aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Dünya Üretimi,         24.574 bin ton'a düşmüştür.  (Aralık Ay'ı tahminlerine göre,  226 bin ton eksilmiştir.),

Dünya Tüketimi,       25.196 bin ton'a yükselmiştir. (Aralık Ay'ı tahminlerine göre, 21 bin ton artmıştır.),

Dünya İthalatı,             9.481 bin ton'a yükselmiştir. (Aralık Ay'ı tahminlerine göre83 bin ton artmıştır.),

Dünya İhracatı,            9.484 bin ton'a yükselmiştir.  (Aralık Ay'ı tahminlerine göre,  77 bin ton artmıştır.),

Dünya Bitiş Stokları,  20.971 bin ton'a düşmüştür.    (Aralık Ay'ı tahminlerine göre, 262 bin ton eksilmiştir.)

 

13.01.2021