Amerika Tarım Bakanlığı'nın 2020-2021 sezonu için yayınlamış olduğu Şubat Ay'ı tahmini Arz-Talep raporu özeti aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Dünya Üretimi,         24.852 bin ton' a yükselmiştir.  (Ocak Ay'ı tahminlerine göre,  278 bin ton artmıştır.),

Dünya Tüketimi,       25.519 bin ton' a yükselmiştir.  (Ocak Ay'ı tahminlerine göre,  323 bin ton artmıştır.),

Dünya İthalatı,             9.561 bin ton' a yükselmiştir. (Ocak Ay'ı tahminlerine göre,   80 bin ton artmıştır.),

Dünya İhracatı,            9.559 bin ton' a yükselmiştir.  (Ocak Ay'ı tahminlerine göre,  75 bin ton artmıştır.),

Dünya Bitiş Stokları,  20.844 bin ton' a düşmüştür.    (Ocak Ay'ı tahminlerine göre, 127 bin ton eksilmiştir.)

 

10.02.2021