Amerika Tarım Bakanlığı'nın 2021-2022 sezonu için yayınlamış olduğu Haziran Ay'ı tahmini Arz-Talep raporu özeti aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Dünya Üretimi,         25.881 bin ton' a düşmüştür.   (Mayıs Ay'ı tahminlerine göre,  124 bin ton eksilmiştir.),

Dünya Tüketimi,       26.679 bin ton' a yükselmiştir.  (Mayıs Ay'ı tahminlerine göre, 230 bin ton artmıştır.),

Dünya İthalatı,          10.144 bin ton' a yükselmiştir.  (Mayıs Ay'ı tahminlerine göre, 236 bin ton artmıştır.),

Dünya İhracatı,          10.144 bin ton' a yükselmiştir.  (Mayıs Ay'ı tahminlerine göre, 235 bin ton artmıştır.),

Dünya Bitiş Stokları,   19.443 bin ton' a düşmüştür.   (Mayıs Ay'ı tahminlerine göre, 368 bin ton eksilmiştir.)

 

11.06.2021