YENİ / YENİ / YENİ / YENİ

Amerika Tarım Bakanlığı'nın 2022-2023 sezonu için yayınlamış olduğu OCAK Ay'ı tahmini Arz-Talep raporu özeti aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Dünya Üretimi,         25.125 bin ton' a düşmüştür.  (Aralık Ay'ı tahminlerine göre, 72 bin ton eksilmiştir.),

Dünya Tüketimi,       24.136 bin ton' a düşmüştür.    (Aralık Ay'ı tahminlere göre, 184 bin ton eksilmiştir.),

Dünya İthalatı,            9.063 bin ton' a düşmüştür.  (Aralık Ay'ı tahminlerine göre, 141 bin ton eksilmiştir.),

Dünya İhracatı,           9.070 bin ton' a düşmüştür.   (Aralık Ay'ı tahminlerine göre, 129 bin ton eksilmiştir.),

Dünya Bitiş Stokları, 19.581 bin ton' a yükselmiştir.  (Aralık Ay'ı tahminlerine göre, 81 bin ton artmıştır.)

  

DÜNYA  (BİN TON)

ÜRETİMİ

TÜKETİMİ

İTHALAT'I

İHRACAT'I

B.STOKLARI

25.125

24.136

9.063

9.070

19.581

 

13.01.2023